تاریک و روشن

و این گونه بود که...دیواری کوتاهتر از دل نبود

» چه خجالتی؟؟؟از پشت بهم خنجر زد :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» **حرف های نگفتنی را شبها برای او مینویسم...راه آسمان باز است** :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» او یک فرشته بود... :: ۱۳٩٢/٥/٩
» تنهایی گاهی یعنی...خیلی ها در حدت نیستند! :: ۱۳٩٢/٥/٤
» جلد مجله چلچراغ...ایمیل خودمونی...صرفا جهت اطلاع :: ۱۳٩٢/٥/٤
» چه تلخ است روابطمان...این روزها که چیزی نیست جز...حسابگری!!! :: ۱۳٩٢/٥/۱
» **سکوتم بخاطر شخصیتم بود-تو خیلی زیر سوالی** :: ۱۳٩٢/٥/۱
» طنز ضد دختر و پسر... :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» هر کس به طریقی دل ما میشکند...اما تو خیلی سلیقه به خرج دادی افرین!!! :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» من تموم شدم... :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» دوست دارم زندگی رو... :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» من این صبر رو مدیون لبخندتم... :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» رمضان مبارک... :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» پشت یه ماشین خوندم...گریه نکن قسمت نبود... :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» از مد افتاده شیم... :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» درد مشترک من و تو... :: ۱۳٩٢/٤/٩
» تو باشی...و... :: ۱۳٩٢/٤/٥
» امروز را زندگی میکنم... :: ۱۳٩٢/٤/٢
» سانسور زندگی :: ۱۳٩٢/٤/٢
» میگ میگ... :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» آخه چشماش شبیه تو بوده!!!(RASOOL7) :: ۱۳٩٢/۳/۸
» چشم ها... :: ۱۳٩٢/۳/۳
» بدون شرح... :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» خیلی درهم...ولی به جا!!! :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» تلفظی شبیه سیب... :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
» بلند ترین شاخه... :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» همدردی... :: ۱۳٩٢/۱/٢۳
» هرگز فراموش نخواهم کرد... :: ۱۳٩٢/۱/۱٦
» فراموشی!!! :: ۱۳٩٢/۱/٩
» jb**be allright :: ۱۳٩٢/۱/٩
» تفسیر غلط...!!!**شما قضاوت کنید!!!!همیشه درسته؟؟ :: ۱۳٩٢/۱/۳
» دلم مینوسید تا بشود دل نوشته هایم... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» اومدم بودم پیشاپیش بگم... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» دختری با یک گل رز :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» دل ببند...اما چشمانت را نه!!! :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» دوستی میگفت:.... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸

www . night Skin . ir