تاریک و روشن

و این گونه بود که...دیواری کوتاهتر از دل نبود

تنهایی را بلندترین شاخه درخت خوب می فهمد!!!

انگار هرچه بزرگتر می شویم...

تنهاتر می شویم

براستی---خدا از بزرگی تنهاست؟؟؟یا از تنهایی بزرگ؟؟؟

ما چطور؟؟؟چرا اینگونه گاهی تنها می شویم...

۱۳٩٢/۱/٢٤ | ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ | سفیدبرفی** | نظرات () |

www . night Skin . ir