**سکوتم بخاطر شخصیتم بود-تو خیلی زیر سوالی**

آن روز ها هم گذشت...

این را هم همواره بدان!!!

همیشه درگیر من خواهی بود

درحالیکه تظار میکنی نیستی!!!

من هیچ...اما...

"مقایسه"

تو را از پا در خواهد آورد...

من خوب میدانم دقیقا به کجای قلبت شلیک کرده بودم

...حداقل برای همیشه...

 

 

/ 1 نظر / 29 بازدید