چشم ها...

بعضی ها گریه نمی کنند...

اما

از چشم هایشان معلوم است...

که اشکی به بزرگی یک سکوت

گوشه ی چشمشان به کمین نشسته!!!

 

**پدرم ای اولی مردی که عاشقت شدم روزت مبارک--روز مردها و همه ی باباهای زحمت کش مبارک**

/ 9 نظر / 8 بازدید
دکی ایکیو

منظورتو از اینکه ترتیب وبو میدی نفهمیدم.مثل اینکه منم عضوی از وبم..منظورت چیه؟؟؟؟؟؟؟؟

افسانه

سلام مطلب فوق العاده ای بود.از آشنایی باهاتون خوشحالم

ایوب

خدایا... پنجرهای احساسم را باز گذاشته ام تا نسیم ملکوتیت را بر مشامم استشمام کنم کاش لایق مهمانیت در زیر بارش رحمت آسمانت باشم [گل]

دکی ایکیو

ببخشید من فکرکردم میخوای حذفش کنی .این روزا خیلی عصبی شدم..ببشید[ناراحت] بوس. اعصابم خورده فاطمه[ناراحت][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]

دکی ایکیو

حذفش نتنیاااااااااااااا[ناراحت]

ایوب

دَســــتــــ هــــایــَـــم خــالـــی اَنـــد … جـایِ خــالــی دَســــتـِـــ تــو را هــــیـــــچ کــَــســ بــَــرایــَــم پــُــرنــمـــی کــــنــد … راســــتــــ مــــی گـــُـفــتــــ شـــــامــــلو: ” دَســـــتـــِـــ خـالـی را بـایــَـــد بــَـــر ســَـر کــــوبــیـــد ”

علی

خدایـــــــــــــــا...... میشـــود بـــارانـــ ببــــــارد؟ این بغـــــــــض ب تنهایـــــــــی پاییـــــــــن نمی رود......