سانسور زندگی

شنیدم خیلی عوض شدی

افسوس

شنیده ها جای دیده هارو پر نمیکنه

گاهی هم برای بزرگ تر شدن

باید بچگی کرد

شنیدم خیلی برنامه ها داری

دیگه از دستت ناراحت نیستم

برات آرزوی موفقیت دارم

هرچی بیشتر...

حضورم را بر صفحه دلت تیک بزن

من حاضرم

حتی تمام آن روزهایی که

تو غایبی...!!!

 

 

/ 10 نظر / 8 بازدید
مریم

وبلاگ زیبا و خوبی دارید . خوش حال میشم به من سر بزنید .

ایوب

سلام دوست خوبم سلامتی؟ خیلی زیبا نوشتی دست گلت درد نکنه ،لذت بردم [گل]

علی

قول داده اَم... گاهـــﮯ... هَر اَز گاهـــﮯ... فانـــوس یـــادَت را... مـیـاטּ ایـטּ کوچه ها بـﮯ چراغ و بـﮯ چلچلـﮧ، روشَـטּ کنَم... خـیـالـت راحـَــــت! مَــטּ هَمـاטּ منـــَــم... هَنــوز هَم دَر ایـن شَبهاے بـﮯ خـواب و بـﮯ خاطـــِره... میـاטּ ایـن کوچــﮧهاے تـاریـک پَـرســﮧ مـیـزَنـــَم... اَمـا بــﮧ هـیــچ سِــــتــــاره*ے دیـگـَـرے سَـلام نَـخـواهـــَـم کَــرد... خـــیـــالَـــت راحَـــــت ...

دکی ایکیو

عالیییییییییی بود...داغن نمیفهمن[ناراحت]

کوروش کبیر بفهمه میره خودکشی میکنه میترسم یواش یواش دلت گیر کنه مواظب باش تهش ما نشی

منصوره

اپیدم بیا بسر جوجه راستی یادم رفت اسمو واسه نظر قبلیم بنویسم

احمد آقا(خيلي آقا)

در زندگی انسان سه راه دارد: راه اول از انديشه مي‌گذرد،اين والاترين راه است. راه دوم از تقليد مي‌گذرد، اين آسان‌ترين راه است. و راه سوم از تجربه مي‌گذرد، اين تلخ‌ترين راه است. (کنفسيوس)

سیما

در و دیــــــــــــــوار اتـــــــــــــــــاقم بـــــــــــــــوی خـــــــــــ♥ـــــــون میدهـــــــــــــد مـــــــــــن امشـــــــــــب تمــــــــــــــام وابستگــــــــــــــــــی ام را بـــــــــــــه تیــــ♥ـــــــغ کشـــــــــــــیده ام

فرخ

قشنک بود.تو ک حسابی مارو فراموش کردی ولی امیدوارم هرجاهستی موفق باشی Be successful[عینک]