طنز ضد دختر و پسر...

اندفعه با ضد پسر شروع میکنیم...

چون دفعه پیش خیلی کوبیده شدیم!!!قهر

 

Z PESAR::

اون دسته از آقا پسرایی که میگن...:همه دخترها مثل هم هستن!!!

عزیزم خب مجبور نبودی همه رو یکجا باهم امتحان کنی؟؟؟نیشخند

 

Z DOKHMAL::

ضد دختر این پست بخوره تو سره هرچی پسره بدخواهه!!!

نداریم چیزی بزنیم...داشتیم هم نمیذاشتیمزبان

 

/ 1 نظر / 41 بازدید
محمد حسین

بد نبود...جالب بود ولی واقعا دخترا مثل همن ها